TP. HCM: 028 - 37543642
Hà Nội: 024 - 38647843
Dược phẩm